Az urnatemető látogatási ideje:
A plébániaépület felújítása alatt csak a szentmisék előtt lehetséges, a templomkapun át.

Új urnaelhelyezés lehetséges. Érdeklődjön a fogadóórák idején, személyesen, vagy telefonon +36 1 375 5491