A Tabán ebben az időben is kereskedelmi csomópont volt. Itt futottak össze az országutak, és itt volt a révátkelő is. Bár már Zsigmond idejében és a török uralom alatt is épültek itt hajóhidak, 1688-ban egy ún. repülő hidat hoztak létre. A feltalálója a bécsi Moller Vilmos volt. Olyan kompot készített, amelyet kötelek segítségével a víz sodrása működtetett. A mai Erzsébet híd környékén működött egészen a XVIII. század végéig. A Tabán azonban nem csak előnyökkel rendelkezett. Túlságosan egymásra zsúfolták a házakat, sok volt a szegényes kis kunyhó, és nem voltak ritkák a tömeglakások sem. Így a település táptalaja lett a járványoknak is: a pestisnek és a kolerának. A másik fő veszélyforrást az árvizek jelentették. A XVIII. században három árvíz is pusztított, ráadásul 1723-ban egy hatalmas tűzvész is.

A leghíresebb azonban az 1810-es tűzvész. A lakosság nagy része a szőlőben volt, készültek a szüretre, míg otthon a hordókat készítették elő. Az egyik hordó kiégetésekor egy apró szikra lángra lobbant, és belekapott a tetőbe. A szorosan egymás mellé épült házak között hamar elterjedt a tűz. Meggyulladt a hajóhíd, és a partmentén lehorgonyzott hajók is. A munkások hiába vették észre a tüzet, mire hazaértek már nem tudták megfékezni. A templomok is komoly károkat szenvedtek. Az újjáépítési munkálatokat József nádor vezette. Nagyon sok ház azonban a régi formáját kapta vissza, a terület szegényes és előnytelen tulajdonságai így megmaradtak. Csupán a templomok környéke vált szebbé, és korszerűbbé.

A szabadságharcban Buda ostroma (1849) ismét károkat okozott a Tabánnak, a hajóhíd újra elpusztult. Pest fejlődésével Buda nem tudott lépést tartani. A Lánchíd megépülésével pedig a tabáni átkelés is megszűnt. A gellérthegyi barlangokba szegény nyomorgók költöztek, a Rác- és a Rudas fürdő pedig a prostitúció központjai lettek. Némi előrelépést jelentett az Ördög-árok 1873-as beboltozása, megelőzendő az újabb áradásait, nem beszélve az egészségre ártalmas állapotának megszűntetéséről. Ez sem volt azonban elég erős, így az 1875. június 26-i felhőszakadás hatására, az óriási vízmennyiség elvezetésére képtelen csatorna boltozata széthasadt. A víz óriási pusztítást végzett, házak dőltek össze, lakóikat maguk alá temetve.         

vissza5/11tova