A régészeti feltárások tanúbizonysága szerint, már a vaskorban voltak települések a Gellérthegy lábánál. Csak találgatások vannak arra vonatkozólag, hogy annak a kelta népcsoport - amelyet eraviszkusz néven ismer a történelemtudomány - miképpen került ide. Valószínűnek tűnik, hogy a túlnépesedés miatt jöttek el északról. Ettől kezdve a mai Európa szinte minden részén megtalálhatóak voltak. A Tabán területére az i.e. III. században érkeztek. A törzs családjai iparos negyedet hoztak létre a Gellérthegy lábánál. Településük védelmére sáncot építettek, de nagyobb veszély esetén a hegytetőre épült erődben kerestek menedéket, amely a kultikus központ feladatát is betöltötte. Házaik a leletek alapján bizonyos fajta fejlettségről tettek tanúságot. Virágzó fazekasságukról pedig néhány lelet alapján kaphattunk képet. Ősi kelta formákat és díszítéseket használtak, de utazásaik során más stílusokat is megismertek és átvettek. Az állattartó, földművelő és vadászó életmód mellett fejlett kereskedelmet folytattak. A Római Birodalom idején a rómaiak az Aquincum területére költöztették őket. Itt tovább folytatták a fazekasmesterséget, főleg a római hadsereg számára. A mai Tabán területén lévő településük kiürült, romlásnak indult. Ez a helyzet egészen a honfoglalásig így is maradt.

A honfoglaló magyarok előbb a Csepel-szigetet, majd a pesti oldalt vették birtokba. A Dunán átkelve érkeztek meg a budai oldalra. A mai Erzsébet híd környékén levő átkelőhelyet Magyar-révnek nevezték el. Itt jöttek át a kereskedők is, és ennek köszönhetően népesült be a Duna mindkét partja. Bár a fejedelmi székhely a mai Óbuda területén volt, a Gellérthegy lábánál is új települések jelentek meg. Mivel kereskedelmileg fontos terület volt, ezért a Tabánnak az úthálózata is fejlett volt. Ezt a részt akkor Kis-Pestnek (Minor Pest) nevezték, a Gellérthegyet Pesti hegynek, a Várhegyet pedig Pesti újhegynek. 1047-ben a Pesti hegyről taszították le a pogány lázadók Gellért püspököt, innen a hegy későbbi elnevezései (Szentgellért hegy, Gellérthegy).

 

vissza2/11tova