December 27-31. közötti hétköznapokon szentmisét és fogadóórát nem tartunk.
December 31. 18 ó év végi hálaadó szentmise

Újév Január 1. Istenszülő Szűz Mária ünnepe: szentmise 8:30, 10, 18 ó
Vízkereszt (január 6.) szentmisék 8:30, 10, 18 ó
Nagyböjt péntekjein keresztút 17:15
Nagyhétfő 18 ó lelkigyakorlatos szentmise, triduum I.
Nagykedd 18 ó lelkigyakorlatos szentmise, triduum II.
Nagyszerda 18 ó lelkigyakorlatos szentmise, triduum III.
Nagycsütörtök szentmise 18 ó utána szentóra
Nagypéntek 15 ó keresztút, 18 ó Urunk halálának ünnepe („csonka mise”)
Nagyszombat 9-12 14-16 ó gyóntatás, szentsír látogatása, urnatemető látogatása
Nagyszombat 17 órakor kezdődik a Húsvét Vigília feltámadási szertartás, utána körmenet
Húsvétvasárnap és Húsvéthétfő szentmise 8:30, 10, 18 ó
Pünkösd vasárnapján szentmisék 8:30, 10, 18 ó
Pünkösdhétfő (évközi idő folytatása, hétköznapi mise) reggel 7 ó
Úrnapja vasárnapján: a 10 ó szentmise végén körmenet a templomban.
Augusztus 15. Nagyboldogasszony, szentmise 8:30, 10, 18 ó
Augusztus 20. Szent István Király, szentmise 8:30, 10, 18 ó
November 1. Mindenszentek szentmise 8:30, 10, 18 ó minden elhunyt szerettünkért ( a 18 órai szentmisében név szerinti mécses gyújtás)
November 2. Halottak napja szentmise 18 ó minden elhunyt szerettünkért (az „angyalos borítékok”-ba összeírt szeretteinkért)
November 25. Szent Katalin templombúcsú szentmise 19:15 ó
Betegek kenetének közös fölvétele: Krisztus Király vasárnap 10 ó