Tabáni szentmisét online nem közvetítünk, a televízióban vagy más online közvetített szentmise hallgatásba érdemes bekapcsolódni, a szentáldozás helyén élni lehet az előírás által megerősített lelki áldozás lehetőségével, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit, például ezzel az imádsággal: Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!
A szentgyónásra a szokott módon és időpontokban nincs lehetőség, helyette mindenki élni tud a lelki áldozáshoz hasonlóan, személyes imádságban, a tökéletes bánat fölindítására, a gyónáskor mondott bánatima elimádkozására, azzal az elhatározással, hogy ha majd ismét lehetősége lesz, a szokott módon elvégzi a szentgyónását. A szívbéli bánat fölindítása és a lelki áldozás kivételes alkalmat ad ezekben a kivételes időkben, hogy a személyes Isten-kapcsolatunk Krisztussal tovább mélyülhessen.
Urnatemető látogatása szigorúan kivételes esetben, fogadóórák alatt, az iroda kertkapu bejárata felől egyesével lehetséges.

Temetés
Temetés ügyintézését telefonon bejelentve a fogadóórák alatt tudjuk egyeztetni. A temetésre a legszűkebb családi körben, rövidített szertartás keretében, az egészségügyi hatóságok előírásának betartásával tudjuk megtartani. Gyászmisét ezidő alatt a hívek jelenléte nélkül tudunk fölvenni, vagy a család megvárja míg arra újra közös lehetőség lesz.