Templomi zászlók 2012. nyarán vettük fel a kapcsolatot a Magyar Képzőművészeti Egyetem textil restaurátorával, Várfalvi Andreával, aki a diákjaival, komoly és odaadó munkával teljesen rendbe hozta a két legértékesebb főoltár terítőnket. Ezt a terítőt 2012. november 25-én, a búcsúünnepen mutattuk be a tabáni templom-szeretőknek. A felbecsülhetetlen munkáért az egész tabáni templomi közösség nevében nagy hálával tartozunk. Ekkor került szóba a templomi zászlók állapota. Tisztíttatni ezeket már nem lehet. A szakvélemény alapján azt a tanácsot kaptuk, hogy a további megőrzésük érdekében fektetve, lehetőleg múzeumi körülmények között kellene tárolnunk valamennyit. Most eljött az ideje, hogy a templom festése után, ennek a szakvéleménynek érvényt szerezzünk. Egyelőre fektetve tároljuk.

A közösségi terem ismétlődő beázása. Sajnos, a templom-felújítás ideje alatt is, ismételten beázott felülről a közösségi terem. A víz a mennyezetből és a lámpatestekből folyt alá, eláztatva a székeket és a berendezést, heteken át zárlatot okozva az alsó szinten. Több alkalommal nem működött az irodai telefon-vonal sem, nem voltunk hívhatóak fogadóóra idején. A beépített szekrényt nem tudjuk megrendelni, mert a helyén, a falon, új lefolyások keletkeztek.

Tabáni irattár költöztetése A közösségi terem felújításának kezdete óta (2015) a tabáni irattárnak és anyakönyveknek a régi anyagát, egyházközségünk egyik tagja, az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársa jóvoltából, eddig, ott tudtuk szakszerűen tárolni, megőrizni. Mivel a közösségi terem beázása alkalmatlanná tette a termet nemcsak számtalan berendezésünk tárolására, de kiváltképp a felbecsülhetetlen értékű irtatok megőrzésére is, ezért Bíboros úrtól engedélyt kértünk és kaptunk, hogy a tabáni irattár anyagát az esztergomi Prímási Könyvtárba helyezhessük el. Nálunk továbbra is, csak a legszükségesebb későbbi anyakönyvek állnak majd rendelkezésre, amelyek a mindennapi irodai munkához elengedhetetlenek. Így például, anyakönyvi kutatás a Tabánban, már nem folytatható.


tovább