(új urnatemető lejárat megépítése) Szeptember 18. péntek délelőtt, a plébánián megtörtént az új urnatemető lejárat megépítésével kapcsolatos a munkaterület átadása. A szerződést a főegyházmegye kötötte meg a kivitelezővel. Szintén a főegyházmegye biztosítja a műszaki ellenőrt. A kivitelezés kezdetéről és a munkafolyamatról hamarosan tájékoztatjuk a testvéreket a templomi hirdetőtáblán.
Az új lejárat munkálatai befolyásolják majd az urnatemető látogatásának lehetőségét, valamint az építkezés alatt esetlegesen sorra kerülő urnatemetést is. Erről kellő időben tájékoztatást kapunk a kivitelezőtől.
A lejárat megépítése mellett sor kerül még a templom villámvédelmének megújítására, valamint a sekrestyében található templomi villanyelosztó szekrény felújítására is.
A munkálatok befejezésének szerződésbe foglalt végső határideje 2021. február 28.

(készüljünk együtt a vasárnapra) Havonta egyszer, hétfőnként este 18:30-kor, a kiírt dátumon, közösen olvassuk és dolgozzuk föl a soron következő vasárnapi szentírási részeket, az olvasmányt, a szentleckét és az evangéliumot. Helyszín a közösségi terem. Szept.21. Okt.12. Nov.9. Dec.7.

(ismételt jelentős beázás a közösségi teremben — tűzkár a garázsnál) Július 2-én hajnalban riasztást kaptunk a tűzoltóktól, a garázs kapu külső sarkánál tűz ütött ki és a garázs kerítés felső faszerkezetének fele leégett, a cserepek összetörtek. A tűz okát vizsgálják. A tűzkárt rögtön jeleztük a főegyházmegyének. Mivel a gázvezeték ott jön be, a gázművek szakemberei megvizsgálták és a kötéseket rendben találták. A biztosító felvette a kárfelvételi jegyzőkönyvet.


tovább