HETI HIRDETÉS
2019. április 14. Virágvasárnap

Nagyheti és húsvéti szertartások: ápr.14. Virágvasárnap szentmisék 8:30, 10 ó (barkaszentelés és körmenet), 12, 18 ó, Ápr.15-16-17. Nagyhétfő, Nagykedd, Nagyszerda: 18 ó nagyheti három napos lelkigyakorlatos szentmise-sorozat (triduum), amelynek keretében Nagyhétfőn és Nagyszerdán Ph.D. Fehérváry Jákó OSB, bencés atya mond szentbeszédet. Szentmisék előtt és után gyónási lehetőség. Ápr.18. Nagycsütörtök 18 ó Utolsó Vacsora szentmiséje (két szín alatti áldoztatás), utána szentóra (szentségimádás), Ápr. 19. Nagypénteken 15 ó: keresztút, 18 ó Urunk halálának megünneplése: passió, kereszthódolat, szentáldozás, Ápr. 20. Nagyszombat: 9-12 és 14-15:45 ó szent sír látogatása, urnatemető látogatása, gyónási lehetőség, Ápr. 20. Nagyszombaton 17 órakor kezdődik a feltámadási szertartás, majd körmenet (Nagyszombaton a közösségi terem kivételesen nem tud fogadni kisgyermekes családokat a liturgia alatt), Ápr. 21. Húsvétvasárnap szentmisék 8:30, 10, 18 ó (ételszentelés kérésre a szentmisék után), Ápr. 22. Húsvéthétfő szentmisék 8:30, 10, 18 ó


Nagyheti és húsvéti szentgyónás: (kérjük figyelembe venni!) Ápr.15-16-17. Nagyhétfő, Nagykedd, Nagyszerda: a 18 ó szentmisék előtt és után (Nagyhétfőn és Nagyszerdán Fehérváry Jákó bencés atya), Ápr. 19. Nagypénteken a 15 ó keresztút után, és a 18 ó szertartás után, Ápr. 20. Nagyszombat: 9-12 és 14-15:45 ó között, Ápr. 21. Húsvétvasárnap és Ápr.22. Húsvéthétfőn a szentmisék előtt.

(készüljünk együtt a vasárnapra) Havonta egyszer, legközelebb: Máj.6. Jún.3. hétfőn este 18:30 órakor közösen olvassuk és dolgozzuk föl a soron következő vasárnapi szentírási részeit, az olvasmányt, a szentleckét és az evangéliumot. A közös szentírásolvasás hogyanjáról a hirdetőtáblán olvashatunk bővebben. Helyszín a plébánia közösségi terme.


tovább