(Betegek kenete) A betegek kenetének közös fölvételére Krisztus Király vasárnapján, november 25-én a 10 órai szentmise keretében lesz a Tabánban.

(espereskerületi templombúcsúk) A soron következő espereskerületi templombúcsú: November 1. Farkasréti Mindensztentek templom. November 5. hétfő Ciszterci Szent Imre templomban 19:15-kor kezdődik a szentmise. A Magyar Szentek templom búcsúja november 13. kedden 19:15

(korosztályos hittanórák a Tabánban) Korosztályos hittanóták csütörtökönként a 2018/19. tanévben:
15h-15:45h - ált.isk. 6-7. évf.
16:15-17h - kétheti váltásban (szept.20-tól) ált.isk. 4-5. évf.
16:15-17h kétheti váltásban (szept.27-től) ovisok és ált.isk. 1-2. évf
17:15-18h - elsőáldozásra készülők (3-4.évf)
A hittanórákat Nyíri-Németh Rita hitoktatónk tartja.

(jegyesoktatás és felnőtt szentségi felkészítő csoport) Az őszi jegyesoktatás és felnőtt szentségi előkészítő csoport – a bevezetés a kereszténységbe – kezdő alkalma 2018. október. 4. csütörtök 19 óra. Helyszín: a plébániaépület. (A további alkalmak a következő csütörtökökön lesznek: okt.4.11.18.25. nov.8.15.22.29. dec.6.13.20. jan.3.17.24.31.) Az utolsó alkalommal, a záró szentmisén, lehetőség nyílik az előkészítőt végigjárók számára a felnőtt beavató szentségek felvételére, pótlására. A csoport évente két alkalommal indul. Egyéni felkészítést a sok jelentkező miatt a plébánián nem tudunk vállalni.

(készüljünk együtt a vasárnapra) Havonta egyszer, hétfőnként este, a kiírt dátumon, közösen olvassuk és dolgozzuk föl a soron következő vasárnapi szentírási részeket, az olvasmányt, a szentleckét és az evangéliumot. A közös szentírásolvasás hogyanjáról a hirdetőtáblán olvashatunk bővebben. Kezdés este fél hétkor. Helyszín a plébánia közösségi terme. Az első félév hétfőinek dátumai: szept.10. okt.1., nov.12., dec.3.