Április 14. VIRÁGVASÁRNAP
8:30 szentmise passió +Alfréd (HB)
10 szentmise +Ágnes nagymamáért  barkaszentelés, körmenet, passió (HB)
18 szentmise passió+Elek +Pálma  (HB)

Április 15. NAGYHÉTFŐ
gyóntatás a szentmise előtt és után
18 lelkigyakorlatos szentmise Triduum I Fehérváry Jákó OSB bencés atya

Április 16. NAGYKEDD
gyóntatás a szentmise előtt és után
18 lelkigyakorlatos szentmise Triduum II.

Április 17. NAGYSZERDA
gyóntatás a szentmise előtt és után
18 lelkigyakorlatos szentmise Triduum III. I Fehérváry Jákó OSB bencés atya

Április 18. NAGYCSÜTÖRTÖK
gyóntatás a szentmise előtt (HB)
18 ó Utolsó Vacsora szentmiséje (HB)
szentmise után oltárfosztás és szentóra a templomban

Április 19. NAGYPÉNTEK
15:00 Keresztút (HB)
utána gyónási lehetőség (HB)
18 ó Urunk halának megünneplése, passió, kereszthódolat, szentáldozás (HB)

Április 20. NAGYSZOMBAT
9-12 és 14-15:45 gyóntatás (HB) szent sír látogatása, szentségimádás, urnatemető látogatása
17 ó Húsvét Vigília feltámadási szentmise tűzszentelés, exultet, vízszentelés, keresztségi fogadás megújítása, a szentmise végén körmenet (HB)